HAMNVÄRD
VECKA, måndag till söndag
                             NAMN                                      MOBIL

24                      ERIC NILSSON                       070-3485392
25  
26                      Lars Göransson                   070-6539720
27  
28  
29                     ANDERS KÄLLSTRAND      070-5618654
30                     MIKAEL   HENRIKSSON     070-5607888
31                     ASBJÖRN N och andra YRAN liggare från stan
32                     RUNE PERSSON                 076-1050236
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40