Nu är Kungsgårdsviken stängd, det här blev gjort!

Vad har vi gjort 2015, vart tog säsongsavgiften vägen?

Vi har listat rakt upp och ned fritt ur huvudet och här kommer det.
- Bygdeavgiftsmedelansökan som resulterade i 50 000 kr
- Möte med kommunen om nyttjanderätt m.m.
- Raggat partners= Bosse, absoluta majoriteten.
- Brygg i- och upptagning
- Städat förråd, området och eldat till sista april.
- Ny Hemsida och Facebook grupp,
- Renovering av bryggor från Frösö båthamn
- Piratfestivalen
- Tillverkning av blomlådor och målning
- Plantering av perenna växter och ettåriga
- Nya småskyltar
- Kompletterat inventarier i torpet
- Nytt element till H-kapptoan inköpt och monterat (ej inkopplat)
- El klart i Fjöset samt utanför ladan och bastun
- Lyktstolpar och ny (större) el-central monterad
- Utbyggnad inne i Fjöset-baren nästan klart
- Altandörren i Fjöset har fått kodlås och det går att komma in från altanen
- Fjösets golv lackat
- Förrådet röjt från F 4:as surfbrädor m.m.
- Målat fönster i Fjöset, fyrtornet, kåtan samt båda vindskydden på utsidan
- Ny beg. markis monterad och förankrad
- Torpet har fått handikappramp
- 2 nya golvbrunnar med vattenlås monterat
- Ny toastol köpt och monterad
- Bommen målad, kortad och försedd med kedja och kodlås
- Fasta bryggan (från piren och ut) har delvist renoverats
- Lågenergilampor bytta på bryggorna
- Hamnbassängen har fördjupats
- Sanitetsbehållare anskaffade till toaletterna
- Sten till fyrens fundament ditfraktat
- 1 st. Busterbåt har tillkommit
- Ny parkering iordningsställd
- "Hamnvärds" - T-shirt anskaffats
- Ny flagga har anskaffats (den gamla var försvunnen men har återfunnits)
- Förrådet (ladan) har röjts upp och fått ny belysning
- Bilder och sjökort har satts upp i torpet Åstorpet
-  "grusat" runt om torpet med markduk som underlag
- Sockelmålad Grillringarna (3 st.)
- Målat Ladan och "grusad" runt om inkl. altan samt gjort klart för att ställa regnvattentunnor på
- Nytt fönster in mot fjöset-bar
- Marinen hjälpt till med rör på botten.
- Plåthuv till skorstenen
När man listar upp skaer så blir man rätt imponerad av vad engagemang på frivillig vag kan göra.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter